تصویر تصادفی
درباره هالا
درجات و فرم های هالا

هالا دارای ۳۳ فرم اصلی که به هشت نوع تقسیم می شود و با مشخصات رنگ شالبندها درجه بندی شده اند.

 

شالبند زرد :

کاجروف (فرم ترکیبی دست و پا پایه اول)

 

شالبند نارنجی :

کاجروف ما (فرم پا) , کاجروف بزوخم (فرم مبارزه دو نفره)     

            

شالبند سبز :

نابادوب (فرم ترکیبی دست وپا) , نابادوب ما (فرم پا) , نابادوب بزوخم (فرم مبارزه دو نفره)                                  

 

شالبند قهوه ای :

تابرام (فرم ترکیبی دست وپا) , تابرام ما(فرم پا) , تابرام بزوخم (فرم مبارزه دو نفره) , تابرام آبخ(فرم انهدام) , تابرام سمبا (فرم دفاع شخصی و فنون درگیری دو نفره)

 

شالبند مشکی یک ستاره :

یوآبع (فرم ترکیبی دست وپا) ,  یوآبع ما(فرم پا) ,  یوآبع بزوخم(فرم مبارزه دو نفره) ,  یوآبع آبخ(فرم انهدام) ,  یوآبع سمبا(فرم دفاع شخصی و فنون درگیری دو نفره)                                         

 

شالبند مشکی دو ستاره :

چابمو (فرم چوب) , چابمو بزوخم ( فرم مبارزه دو نفره) , موتابچو (فرم نانچکو)                                    

 

شالبند مشکی سه ستاره :

ابرتح(فرم ترکیبی دست وپا) , ابرتح ما (فرم پا) , ابرتح بزوخم (فرم مبارزه دو نفره) , ابرتح آبخ (فرم انهدام) , ابرتح سمبا (فرم دفاع شخصی و فنون درگیری دو نفره)                                

 

شالبند مشکی چهار ستاره :

شاجن (فرم خنجر) , شاجن دا (فرم شمشیر) , پادا (فرم سای) , پادا آبخ (فرم انهدام)                                  

 

شالبند مشکی پنج ستاره :

نابخ (فرم ترکیبی دست وپا) , نابخ ما (فرم پا) , نابخ هجور (فرم انتقال قدرت/ترکیبی دست وپا) , نابخ هجورما (فرم انتقال قدرت پا) , نابخ آبخ (فرم انهدام) 

 

 

از مشکی شش ستاره تا ده ستاره فرم کلاسیک جدیدی وجود ندارد و شرایط و ضوابط دیگری مد نظر است.

در ضمن از مشکی پنج ستاره تا ده ستاره مرحله آموزشی بسیار خاص و سنگین عملی , علمی, فکری, فلسفی و روحی و روانی, طبی ودرمانی و…وجود دارد که با ارایه تزهای لازمه باید طی شود و شالبند سرخ درجه بنیانگذار سبک می باشد.

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (بدون امتیاز)
بارگذاری ... بارگذاری ...
نظرات: (0)
دفعات بازدید: (2158)
دفتر مرکزی سبک
سخنی از استاد