تصویر تصادفی
درباره هالا
علل و فلسفه پیدایش هالا

« مشاهده نقصهای فکری و تکنیکی سبکهای موجود و سوءاستفاده های اشخاص ، ایجاد یک سبک و شیوه کلی ، کامل و مستقل و با بار فکری و تکنیکی سالم را ضروری می نمود . البته این به معنی بی ارزش بودن سبکهای موجود نیست زیرا هر سبکی جایگاه خاص خود را دارد که باید آن را شناخت و به تحلیل آن پرداخت ولی آنچه باعث قانع نشدن من شد توجه سایر سبکها تنها به بخشی از تواناییهاست . برای مثال یکی به انضباط افراطی حرکات اولیه اهمیت می دهد و دیگری فقط به حرکات پا ، سومی به حرکات دست یا مشت ، چهارمی به شکل گیری و حرکات آکروباتیک ، پنجمی به حرکات درگیری ششمی به رقص رزمی ، هفتمی حرکاتش بیشتر بر محور درمان و تمرکز فکر می چرخد تا هنر رزمی و الی آخر ارائه یک سبک شرایط ذیل را طلب می کند

 

۱- شناخت لازم تن آدمی

۲- آگاهی لازم فنی

۳- کارآیی چشم گیر فیزیکی و تکنیکی در ارتباط با آرمانهای عملی سبک

۴- درک لازم از هنرهای رزمی

۵- ذوق هنری و هماهنگی روحی

۶- آگاهی های فکری و فلسفی

۷- دارا بودن تئوری فلسفی و اهداف

 

و علاوه بر اینها برای پیاده کردن آن در جامعه دارا بودن شرایط لازم اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی ، جامعه شناسی و روانشناسی نیز ضروری است و چنین بود که با عنایت به موارد فوق الذکر و به یاری خدا برای انجام این کار خطیر مصمم شدم و ابتکارات، تجربیات شخصی و معلومات تئوری خود را شکل نوینی دادم و سیستم مستقل،کامل و پیشرفته ای با دامنه تکنیکی وسیع و با ابعاد مختلف رزمی به نام هالا بوجود آوردم تا بطور اصولی قابلیتهای متفاوتی را همزمان در هنرجویان رشد دهد و مهارتهای ایده آلی را از هنر رزمی به صحنه درآورد

هالا شامل برجسته ترین تعلیمات دست و پا، نرمی و سختی، قدرتی و سرعتی، داخلی و خارجی، تعادلی و تحرکی، انعطافی و استقامتی، دفاع شخصی و فنون درگیری، کاربرد انواع سلاح های سرد و روش مبارزه واقعی است

بدین ترتیب به تکامل رساندن هنر رزمی و جمع کردن چند بعد رزمی در یک سبک که یکی از اهداف سه گانه من در بوجود آوردن هالا بود عملی شد. چنانچه واضح است ابداع و ارائه سبک از هنری کاملاً قابل توجیه است و یک امتیاز بزرگ برای هنرمند محسوب می شود هنر کوششی است برای رسیدن به آنچه که نیست ولی باید باشد و تقلیدی است از طبیعت که روح هنرمند در آن تزریق شده است در هنر آفرینندگی، فردیت و ویژگی جزو اصول ذاتی است. هنرمند بدون برخورداری از اصول یاد شده هرگز کامل نمی شود. وقتی در هنرمند این اصول هنری اوج گرفت سبک و شیوه خاص زائیده می شود. البته باید این شیوه از قواعد و مقررات ویژه هنری و تکنیکی برخوردار بوده و از یافته های علمی نیز بهره جوید و آن زمان کامل شود که از جنبه های فکری و فلسفی درستی برخوردار باشد. هنر رزمی نیز از این قواعد پیروی می کند

 

اهداف فکری، فلسفی، فرهنگی و الهی و مبارزه با تهاجمات فرهنگی، استعمار، استثمار در ارتباط با هنرهای رزمی، یکی دیگر از اهداف سه گانه در ارائه هالا بود

روشن است که در دهه های اخیر ژاپن، چین، کره و … در کنار صدور ورزشهای رزمی به کشورهای مختلف، بخصوص ایران اسلامی دست به یک تهاجم فرهنگی بسیار مؤثر زده اند که در پوشش هنر رزمی آن را عملی می سازند

اینها نخست با انواع تبلیغات فریبنده ورزش رزمی خود را که فرسنگها از هنر رزمی واقعی عقب است وارد کشورها می کنند بعد به دنبال آن فرهنگ و اندیشه و از جمله زبان خود را که اصطلاحات حرکات را شامل می شود جا می اندازند تا همیشه در هر کلاس شعبه نام کشور صاحب سبک نیز مطرح باشد. و با برنامه ریزی های حساب شده سعی می کنند در اذهان جوانان، خود را برتر و خلاق و مبتکر و مقلدان را بی مایه و بیچارگانی از خود بیگانه و بی کفایت بنمایند تا در موقع لزوم از این خود کم بینی جوانان بهره های لازم را ببرند

تهاجم اصلی تازه این جا شروع می شود که وقتی نوجوان ما از یک مربی سبک های وارداتی (که ندانسته مأمور فرهنگی بیگانه نیز است) می پرسد یک رزمی کار چگونه باید باشد اینجاست که او ایدئولوژی و جهان بینی بیگانگان را (آن هم غلط و ناشیانه) وارد ذهن این نوجوان می کند و الگوهایی از چین ،‌ژاپن و کره برای آنها معرفی می نماید. این کشورها بدین ترتیب موفق به تهاجم فکری و فرهنگی شده و از خود بیگانگی و وابستگی را در جوانان ایجاد می کنند. متأسفانه مربیان داخلی ناخواسته در این کار سهیم هستند البته مربیان و مسئولین آگاه نیز در این سبکها بسیارند که سعی دارند نگذارند این وابستگی از حد ورزش فراتر رود و البته باید بگوییم آموختن علم ، دانش و هنر از دیگران بسیار ستودنی است ولی نباید استقلال ، اندیشه و فرهنگ خودی را فدای آن کرد و کارت و مدرک اهدایی دیگران را کسب علم و هنر نام نهاد و تقلید کورکورانه از دیگران را ارتباط فرهنگی سالم انگاشت و چهره ایی مترقی به خود گرفت

در شرایط کنونی با توجه به جنبه های ورزشی آن سبکها ما با وجود آنها در جامعه مخالف نیستیم بلکه خواهان شناخت همه جانبه و تعیین جایگاه آن هستیم. چنانکه غربیها نیز در این زمینه با ارائه روشهایی مثل (کیک بوکسینگ) و (فول کنتاکت )‌سعی در ایجاد تعادل در مقابل هنرهای رزمی شرق کردند و بلافاصله بین المللی کرده و به کشورهای دیگر صادر نمودند البته سبکهای وارداتی اعم از شرقی و غربی اساسا برنامه ای است که،آنها با اهداف فکری،فرهنگی و اقتصادی به راه انداخته و دیگران را با توجیه سلامت جامعه،کسب عناوین قهرمانی منافع  شخصی وادار به هول دادن این قافله می کنند شاید این توجیهات برای افراد و کشورهای ضعیف و وابسته مورد قبول باشد ولی برای یک کشور انقلابی آرمان جوی با فرهنگ،تولید کننده بودن مهم است نه مقلد بودن. با توجه به اینکه هنرهای رزمی ارتباط پیوسته ای با اخلاق، فلسفه و مذهب دارد و پایه فلسفی هنرهای رزمی آسیا اصول حکمت مذهب بودائی، کنفوسیوسیسم و تائوئیسم است و این مکاتب در سیر تکاملی انسانی افراط و تفریط دارند به همین جهت برای دور کردن هنرجویان از این مکاتب و هدایت درست فکری و معنوی جوانان پیام الهی را در باطن هنر رزمی هالا مطرح کردم تا هنری پیشرفته با فلسفه و فرهنگ برتر و پیشرفته تری آمیخته شود و در خدمت انسانیت قرار گیرد و در کنار حفظ استقلال و موجودیت فکری و فرهنگی یک ملت شکوفایی هنری و فیزیکی والائی حاصل آید. بدین ترتیب هالا در ارتباط با تربیت بدنی میوه به ثمره رسیده ایران اسلامی است و مسئولین نباید از کنار آن بی تفاوت بگذرند

 

هدف سوم از ارائه هالا مطرح کردن ایران در جهان با هالا و دفاع از شخصیت، تفکر،‌ هنر، دانش و همت ایرانی بود که توسعه، گسترش و تبلیغ آن در داخل و خارج میسر می گردد »

استاد اسماعیل ملک جهانی

۱ امتیاز۲ امتیاز۳ امتیاز۴ امتیاز۵ امتیاز (5 رای​، میانگین: 5.00 از 5)
بارگذاری ... بارگذاری ...
نظرات: (0)
دفعات بازدید: (2099)